Den nyeste skole under Behandlingsskolerne

Børnene på Barometeret har ofte autisme, og de fleste af dem har også andre diagnoser. Det giver børnene store indlæringsvanskeligheder, men efter at Behandlingsskolerne har åbnet Barometeret har de børn fået en bedre chance for et godt liv.

Det nye skoletilbud er for børn fra 0-10 klasse. Lige nu har vi en klasse for børn, som har brug for et roligt og struktureret miljø. Vi har en anden klasse for børn, som har brug for, at der kun er ganske få (1 til 4 børn) i klassen. I det hele taget sammensætter vi altid klasserne efter, hvor børnene er fagligt, socialt og psykisk.

På Behandlingsskolerne har vi altid fokus på det enkelte barn, og vi bestræber os på at få det optimale ud af barnets potentiale. Derfor er undervisningen på Barometeret individuelt planlagt.

 

Behandlingsskolerne klæder børnene på til livet. Derfor bliver børnene på Barometeret undervist og øvet i kost, motion, hygiejne og social adfærd. Samtidig tilbyder Behandlingsskolerne familiebehandling til de familier, der har brug for støtte til at hjælpe deres barn. På den måde sikrer vi os, at børnene udvikler sig både hjemme og på skolen. Vi afstemmer løbende med familien i forhold til forventninger til det enkelte barns udvikling.